Autisme is erfelijk, maar je erft geen autisme

Peter MolemanGenen en erfelijkheid5 Comments

Autisme is erfelijk, maar je erft geen autisme | Peter Moleman

De kans op autisme is voor een individu groter als het in de familie voorkomt. Dat wijst op erfelijke factoren. Maar wat erf je? Wat je erft is aanleg voor een specifieke ontwikkeling van je hersenen. Samen met wat je als kind beleeft kan dat tot een lichte of ernstige vorm van autisme leiden.

Verbazingwekkend en paradoxaal

Peter MolemanArtikelen, De wereld in ons hoofd11 Comments

Verbazingwekkend en paradoxaal | Peter Moleman

Wat is de overeenkomst tussen wat de neuroloog verbazingwekkend noemt en de psychiater paradoxaal? We nemen de buitenwereld niet waar en vormen er dan een beeld van, maar we hebben een beeld van de buitenwereld in ons hoofd en kijken alleen of dat klopt met onze waarnemingen. En dat gaat wel eens mis.