Autisme is erfelijk, maar je erft geen autisme

Peter MolemanGenen en erfelijkheid5 Comments

Autisme is erfelijk, maar je erft geen autisme | Peter Moleman

De kans op autisme is voor een individu groter als het in de familie voorkomt. Dat wijst op erfelijke factoren. Maar wat erf je? Wat je erft is aanleg voor een specifieke ontwikkeling van je hersenen. Samen met wat je als kind beleeft kan dat tot een lichte of ernstige vorm van autisme leiden.