Wat is wetenschap in tijden van Corona?

Peter MolemanArtikelen, De wereld in ons hoofd13 Comments

Verbazingwekkend en paradoxaal | Peter Moleman

Het Corona virus verspreid zich via druppeltjes als je hoest en proest. Hoe het zich verspreid lijkt makkelijk te onderzoeken. Maar dat valt tegen. Onderzoekers weten slechts een fractie van wat ze willen weten en moeten toch feiten leveren omdat de overheid actie moet ondernemen. Onze wetenschappers zijn de top in de wereld. Daarom heb ik vertrouwen in ze.

Science in the time of Corona

Peter MolemanArticles, The world within your headLeave a Comment

Verbazingwekkend en paradoxaal | Peter Moleman

The Corona virus spreads via coughing and sneezing. The way it spreads should be easy to investigate. But that does not turn out to be true. Scientists only know a fraction of what they want to know and have to deliver facts to the authorities in order for them to act swiftly. Our Dutch scientists are top of the bill. Therefore, I have confidence in them.