Basic literature

…P. (1998). Complexity and post-modernism: understanding complex systems. Routledge. ISBN 0-203-01225-9 Damasio, A. (1995). De vergissing van Descartes; gevoel, verstand en het menselijk brein.Wereldbibliotheek. ISBN 90-284-1701-X. Hofstadter, D. (1979). Gödel, Escher, Bach;…